Откриване на ВиК теч с Термокамера

Откриване на ВиК теч с термокамера.

Имате скрит ВиК теч? Обадете се сега ! Ние ще го открием без да нанесем допълнителни щети на вашият имот.

откриване на теч от ВиК

Бързи и надеждни услуги за откриване на ВиК теч

Откриване на ВиК теч с оборудване Flir, неинвазивен и безразрушаващ метод. Резултатът с източника, причината и размера на проблема се  вижда в реално време без да се налага хаотично търсене и разбиване на вашият имот. Много често голяма част от водопровода на дадено домакинство се намира зад сетни, подове и облицовъчни повърхности. Течовете могат да се развият на голямо разстояние от точката на проблема и с течение на времето да нанесат огромни щети на вашият имот.

Причини за поява на скрит ВиК теч

  • Амортизация и корозия на водопровода
  • Некчествени ремонтни дейности 
  • Некачествени или дефектни материали при вложени във водопроводната инсталация.

Изберете Термо Тех

Ние от Термо Тех имаме богат опит и технически умения да открием  източника на мистериозен теч и влага във вашият имот без да се налага да разрушаваме повърхности. Обследването с термграфско  оборудване за откриване на теч от ВиК е ефективен метод от гледна точка на намаляването време за откриване на проблема и намаляване на разходите за възстановяване. Ние не само можем да открием вашият теч, но след остановяване на произхода му можем да ви предложим и оферта и препоръка за неговото утстраняване . Виж повече в раздел  Отстраняване на течове.

откриване на течове София

Имате необясним теч или влага? Обадте се сега!  За нас няма течове които са твърде малки или твърде скрити. 0879855955

Oбадете се сега
error: Content is protected !!