Откриване на теч и влага

Откриване на теч от
 • ВиК
 • Покрив
 • Съседи
 • Парно
 • Тераси
 • Фуги
без разрушаване

Откриване на теч - скрит зад бетон и облицовки с неясен произход

Откриване на теч с Термокамера. Ние от Термо Тех откриваме течове със съвременни технологии  които сме комбинирали с дългогодишния опит на нашите техници. В повечето случай течовете са видими като развален кран, повредено тоалетно казанче и други. В случаите когато течовете са скрити зад  стени, подове, тавани или от фуги  местоположението на проблема е трудно да се локализира с невъоръжено око.

Конвенционалния метод за разкриването на теч е трудоемък процес, при който в повечето случай се налага разрушаването на облицовки ( плочки и др. )  и бетон.  Съответно нараства разхода за възстановяване след като е изяснен произхода на проблема като труд и материали.  Поради тези причини, последните години, откриването на теч с термокамера е основен и предпочитан метод за откриването на мистериозни течове и влага.

Ползи от термографията при откриване на теч

Ползите от термографията при намирането на  скрити и мистериозни течове с неясен произход  е много по лесното и по бързо откриване на самите проблеми.

 •  Ще намали времето за откриването на теча
 •  Ще спестите средства за ненужно разбиване на големи площи повърхности
 •  Намалява разходите за възстановяване, поради точното локализиране на проблемната зона.
 •  Обследване на големи площи за кратко време при търсенето на източника на проблема
 •  Безконтактен и неразрушителен метод.

С нашите авангардни, неинвазивни методи и технологии от ново поколение, ние свеждаме до минимум щетите и максимизираме решенията. Всички имаме водопроводни течове, които могат да се скрият. Доверете ни се ! Ние ще открием вашият теч без да нарушим повърхности и ще ви дадем препоръки за неговото отстраняване.

Може да сме полезни при откриване на мистериозни течове с термографско оборудване Flir от:

Не винаги откриването на теч от вашата водопроводна инсталация във вашият имот е лесна задача. Откриването на теч от видимата част от водопровода като, разхлабена връзка или повреден кран, наистина не е трудно. Но когато става въпрос за часта която е  скрита под повърхности, задачата става доста по сложна. Вероятността за грешно локализиране на проблема по конвенционалния начин не е изключена. Термографският доклад от обследването с термографско оборудване е в помощ на вас и вашият водопроводчик. На Вас ще ви спести време и пари за ненужни ремонти, а на вашият водопроводчик ще помогне да отстрани бързо и точно проблемният участък  от системата на вашият водопровод. Повече информация тук

Термографското обследване за откриването на теч от плосък покрив е неизменна част от процеса при търсене на теч и проблеми в конструкцията на покрива. Откриването на теч от покрив е сложно поради конструкцията, многослойното покритие и изолацията на плоският покрив. Чрез използването на термовизионна техника, ние ще документираме проблемните области. Повече информация тук

Откриването на теч от парно  с термокамера се парви  когато не е открит проблема по конвенционалният начин. Обследването се извършва само на часта на  парната система която се намира под повърхности като стени, бетони, облицовки и др. Повече информация може да  прочетет тук

Когато имате теч от съсед се налага бъро откриването на проблема за да може бърз да се отстрани и да се намалят разходите за реконструкция на засегнатото място. Течовете между съседи може да са от амортизирана или повредена тръба от ВиК систем. Повредени сифони, фуги, в банята. Неправилно монтирани душ кабини и вани. Теч от изолация и теч от тераса. Повече информация тук

Съдържание на хармониката

Фирма ТермоТех успешно открива теч от тераси балкони и фундаменти. Използваме съвременна термографска техника за откриване на скрит терч от облицовачни елементи на тераса, повредена хидроизолация и всички проблеми свързани със скрити течове без да се налага разрушаване. 

Неоткрития теч може да наводни Вас и Вашите съседи. 

откриване на течове София

Имате необясним теч или влага? Обадeте се сега!  За нас няма течове които са твърде малки или твърде скрити. 0879855955

Call Now ButtonОткриване ТЕЧ от Съседи 80лв
error: Content is protected !!