Откриване на течове с Термокамера без Разбиване

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ С ТЕРМОКАМЕРА И СКЕНЕР FLIR

Откриване на течове на промоционални цени-100,00лв. до 15.10.2023г
до три имота по една вертикала

Откриване на течове с Термокамера и скенер. Услуги без разбиване на повърхности. Успешно откриване на скрит теч от Съседи ВиК Парно Покрив Бани. Откриване на скрити тръби от Водопровод и Канализация в под и стена. Откриване на  причините и източниците на Влага и Мухъл във всеки имот. 

Услуги с Термокамера предоставени от фирма СИИ-МХ ООД ЕИК:203909155

Oткриване на течове с Tермокамера и съпътстващо оборудване от фирма Термо Тех. Успешно откриваме скрити течове и влага  от ВиК, Покрив, Тераси, Съседи, Бани  и други. Откриваме течове,  мистериозни и скрити зад стена и бетон. Комбинираме дългогодишен опит, знания, умения и модерно оборудване. Достигаме до 98% успеваемост при откриване на теч на вода и влага както и техния причинител. Съчетаваме модерни и иновативни технологии заедно с  конвенционални методи за да останат нашите клиенти доволни. С нашите препоръки  описани в протокол и термографски доклад, вашият ремонт на теч ще бъде лесно изпълним без излишна загуба на време и пари за продължително търсене на проблема и ненужно разрушаване на повърхност. 

Неинвазивен и неразрушителен метод за откриване на течове

Използваме неинвазивен метод за намиране на течове. Причините поради които отриването на течове с термокамера са толкова популярни, е че не само можем да открием скрити течове, а ще ви дадем и препоръки за тяхното отстраняване. Предоставяме пoдробен термографски доклад от извършеното термографско обследванe, протокол и финасови документи.

Използването на термично изображение за откриване на скрити течове прави процеса много по бърз, точен и щадящ вашият имот. Тъй като теча на вода не винаги е видим с просто око, то откриването на точното място и причината за него може да стане доста трудна задача. Забележите ли мокри петна по стените и тавана или мухъл, това е сигурен знак, че има източник на теч във вашият имот. Малките скрити течове могат да доведат до големи неприятности когато те се неглижират. Забавянето и отлагането на търсенето на проблема може да доведе до наводняване и много по скъп и сложен ремонт.

Обследване на теч с Термовизионна камера.

Предимств0 при Обследване на течове с термовизионна камера е, че се изследват големи области бързо в сравнение с другите методи. Използвайки съвременна камера Flir от ново поколение, нашите техници могат  бързо да идентифицират източника на всеки теч, дори и той да не се вижда. Независимо дали  е скрит зад стени, подове и облицовки за нас няма течове кoито са твърде малки или твърде скрити. Свържете се с нас за да получите най-добрата услуга за диагностика на течове на най-добрата цена

Имате необясним теч или влага? Обадете се сега!  За нас няма течове които са твърде малки или твърде скрити. 0879855955

Съвременни технологии за откриване на теч и влага

Ние  използваме съвременни технологии за откриване на различни видове течове чрез комбинация от термовизионна камера и влагомер Flir  MR 176 съчетано с опита на нашите специалисти гарантира бързо, точно и ясно местоположението и причината на проблема.  Използвайки съвременна камера  от  ново поколение, нашите техници могат  бързо да идентифицират източника на всеки теч дори и той да не се вижда. Независимо дали  е скрит зад стени, подове и облицовки.

Защо е важно да не отлагате намиране източника на теч и влага във вашият имот ?

  • Опасни електрически проблеми. 
  • Структурни повреди
  • Разрушени подови и декоративни покрития
  • Опасност от наводняване на вас и вашите съседи
  • Образуване на мухъл и плесен който сериозно може да навреди на вашето здраве.

С какво може да сме Ви полезни при откриване на теч ?

Фирма ТермоТех може да Ви е полезна при откриване на теч в имот без разбиване. Използваме професионално термографско оборудване. 

Фирма ТермоТех открива течове с Термокамера Скенер и Ендоскоп за откриване на теч от ВиК Съседи Канали Покрив Тераса Парно. Успешно откриваме източник на Влага във всеки имот. 

Откриването на течове с Термовизионна камера е безразрушителен метод. Не се прибягва до разрушителни тестове. 

След извършеното термографско изследване Вие ще получите Термографски доклад,  Протокол и всички Финансови документи необходими за вашите застрахователи и други институции. 

error: Content is protected !!
Call Now ButtonОткриване ТЕЧ-Съсед 100лв