Откриване на течове с Термокамера без Разбиване

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ С ТЕРМОКАМЕРА И СКЕНЕР FLIR

Откриване на ТЕЧове на промоционални цени-100,00лв. до 15.08.2024г
в един имот

Откриване на течове с Термокамера и скенер. Услуги без разбиване на повърхности. Успешно откриване на скрит теч от Съседи ВиК Парно Покрив Бани. Откриване на скрити тръби от Водопровод и Канализация в под и стена. Откриване на  причините и източниците на Влага и Мухъл във всеки имот. 

Услуги с Термокамера предоставени от фирма СИИ-МХ ООД ЕИК:203909155 Откриване на течове

Откриване на Течове с Термокамера. Успешно Намиране на течове и влага  от ВиК, Покрив, Тераси, Съседи, Бани, Парно, Подово отопление  и други. Успешно дигностицираме термомостове в вашият имот от нарушена функционалност на топлоизолация, дограма и др.  Откриваме течове,  мистериозни и скрити зад стена, под и бетон. Комбинираме дългогодишен опит, знания, умения и модерно оборудване. Достигаме до 98% успеваемост при откриване на теч на вода и влага както и техния причинител. Съчетаваме модерни и иновативни технологии заедно с  конвенционални методи за да останат нашите клиенти доволни. С нашите препоръки  описани в протокол и термографски доклад, вашият ремонт на теч ще бъде лесно изпълним без излишна загуба на време и пари за продължително търсене на проблема и ненужно разрушаване на повиърхност. 

Откриване на течове с Термокамера

Използваме неинвазивен метод за Откриване на Течове. Причините поради които отриването на течове с термокамера са толкова популярни, е че не само можем да открием скрити течове, а ще ви дадем и препоръки за тяхното отстраняване. Предоставяме пoдробен термографски доклад от извършеното термографско обследванe, протокол и финасови документи.

Използването на термично изображение за откриване на скрити течове прави процеса много по бърз, точен и щадящ вашият имот и имота на вашите съседи. Тъй като теча на вода не винаги е видим с просто око, то откриването на точното място и причината за него може да стане доста трудна задача и казус за разрешаване. Забележите ли мокри петна по стени под и тавана или мухъл, това е сигурен знак, че има източник на теч или влага във вашият имот или от имот на ваш съсед. Малките и скрити течове могат да доведат до доста големи неприятности когато те се неглижират. Забавянето и отлагането на търсенето, намирането и разрешаването на проблема може да доведе до наводняване и до много по скъп и сложен ремонт както и до влошаване на вашите отношения с вашите съседи. След откриване на източника на проблема, ние можем да Ви съдействаме за неговото отстраняването. 

Обследване на теч с Термовизионна камера.

Предимство при Обследване на течове с термовизионна камера е, че се изследват доста големи области бързо в сравнение с другите методи. Използвайки съвременна камера Flir от ново поколение, нашите техници и специалисти могат  по бързо да идентифицират източника на всеки теч и влага, дори и той да не се вижда. Независимо дали  той е скрит зад стени, в подове и облицовки, за нас няма течове кoито да са твърде малки или твърде скрити. Свържете се с нас за да получите най-добрата услуга за диагностика на течове на най-добрата цена. Получете консултаци на посоченият телефон дали може да сме Ви полезни за намиране на теч във вашият имот. 

Имате необясним теч или влага? Обадете се сега!  За нас няма течове които са твърде малки или твърде скрити. 0879855955

Съвременни технологии за откриване на теч и влага

Ние  използваме съвременни технологии за откриване на различни видове течове чрез комбинация от термовизионна камера и влагомер Flir  MR 176 съчетано с опита на нашите специалисти гарантира бързо, точно и ясно местоположението и причината на проблема.  Използвайки съвременна камера  от  ново поколение, нашите техници могат  бързо да идентифицират източника на всеки теч дори и той да не се вижда с просто око. Независимо дали  е скрит зад стени, подове и облицовки. При проверка в кухини така наречени куфари, използваме ендоскопска камера за намиране на течове така наречната Видео диагностика. Чрез нея изследваме трудно достъпни места в които са разположени най-често вертикални щрангове на топла и студена вода, канализация, вентилация, парно и водостоци. Точната диагностика зависи от правилният подход при провеждането на изследването за откриване на теч и влага чрез термогравско оборудване.

Защо е важно да не отлагате намиране източника на теч и влага във вашият имот ?

  • Опасни електрически проблеми. 
  • Структурни повреди
  • Разрушени подови и декоративни покрития.
  • Опасност от наводняване на вас и вашите съседи.
  • Образуване на мухъл и плесен който сериозно може да навреди на вашето здраве.
  • Влошаване на отношенията с вашите съседи.

С какво може да сме Ви полезни при откриване на теч ?

Фирма ТермоТех може да Ви е полезна при откриване на теч в имот без разбиване. Използваме професионално термографско оборудване Flir 

Фирма ТермоТех открива течове с Термокамера Скенер и Ендоскоп за откриване на теч от ВиК Съседи Канали Покрив Тераса Парно. Успешно откриваме източник на Влага във всеки имот. 

Откриването на течове с Термовизионна камера е безразрушителен метод. Не се прибягва до разрушителни тестове. Необходим е единствено дотъп до мястото където се е проявил теча и  до мястото на неговият предполагаем източник. 

След извършеното термографско изследване Вие ще получите Термографски доклад,  Протокол и всички Финансови документи необходими за вашите застрахователи и други институции. 

error: Content is protected !!
Обадете се сега