Откриване на теч от съседи

Имате теч от съседи ?

Ние ще открием причините и източника на проблема и ще сведем до минимум разходите Ви  за търсене на  различни специалисти  като Водопроводчик, Фаянсаджия или Специалист  по покриви и др . за да открият и локализират проблемният участък.

откриване на теч от ВиК

Диагностика на Скрит теч.

Откриването на теч от съседи е трудоемък процес, понеже проблема може да е от разнороден характер. Водата намира пътя на най-малкото съпротивление и проблема може да е на далечно разстояние от появилото се мокро и влажно петно. Много е трудно да обедите ваш съсед, че източника на теча може да произтича от неговият имот. В днешно време чрез съвременни технологии  източника на теча може да се открие без да се налага разрушаване  на повърхности във вашият или имота на вашите съседи. Обследването с термо камера и съпътстващо оборудване, проблемният участък може много бързо да бъде открит. Единственото условие да се уговори достъп до предполагаемият имот от които има теч и съответно до съседните имоти. При наличие от отказ на вашите съседи за достъп за откриване на проблема се обърнете към вашият домоуправител, който е запознат със законовите разпоредби за етажната собствеоност и съответно,би предприел мерки за осигуряване на достъп до съответните имоти за да бъде открит източника на проблема..  

Причини за поява на теч от съседи

  • Амортизирана или повредена ВиК система на самия имот или от общите части. 
  • Повредена хидроизолация, фуги, облицовъчни елементи ако над имота с проблема, за покрив служи тераса на друг имот.
  • Проблеми от мокрите помещения на имота като: проблемни фуги, неправилно монтирани вани и душ кабини, неправилно монтирани сифони, ВиК, отлепени облицовъчни елементи 
  • Проблем в покривната конструкция 
  • Проблеми  с изолация и хидроизолация

Фиксиране и диагностика на теч от Термо Тех

Ние от Термо Тех използваме термографско оборудване за откриване на теч от съседи. Течовете могат да са от различн естество ( изброили сме ги по горе) Ние ще Ви спестим време и разходи за търсене на различни майстори  от различни области ( Водопроводчици, Фаянсаджии, майстори по покриви и изолации и др. ) за да открият източника и причината на теча. Водата следва най- малкото съпротивление и затова теча може да е на съвсем различно място от появилата се мокра и влажна зона в съседния или съседните имоти.Поради тази причина е трудно откриването на причината за появилият се теч или влага. . Виж повече в раздел  Отстраняване на течове

откриване на течове София

Имате необясним теч или влага? Обадте се сега!  За нас няма течове които са твърде малки или твърде скрити. 0879855955

Call Now ButtonОткриване ТЕЧ от Съседи 80лв
error: Content is protected !!